Canon EOS 7D45457_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45448_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78607_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78604_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78612_調整大小.JPG

南寮~是很熟悉的地方~

也在這裡放過幾次的風箏~

一眨眼,20幾年就這麼過去了,我還記得老大老二  3-4歲的時候,有帶他們來這裡放風箏的情景,那時候他們好小好小

這次昀也一起出門~~這時候是暑假~暑假過完,昀就國三了~接下來的9個月,昀幾乎都沒有跟我們一起出門了

(丞立 在這一篇的部落格 回應著:淵~之前 翊晏 有現場參加風箏繪製比賽 拿獎金

哈~沒想到丞立還記得呢!是2012年的事情!時間過得真是好快!那時候風箏彩繪比賽,姊姊得到第二名,昀居然也有名次~佳作呢!又是歲月悠悠地感嘆)

 

2012/9/16 南寮 放風箏 &彩繪風箏

 

Canon EOS 7D68879_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45457_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus74869_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus74872_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus74871_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45426_調整大小.JPG

Canon EOS 7D67217_調整大小.JPG

Canon EOS 7D65565_調整大小.JPG

Canon EOS 7D65236_調整大小.JPG

Canon EOS 7D68968_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45508_調整大小.JPG

Canon EOS 7D48429_調整大小.JPG

Canon EOS 7D68263_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78582_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71880_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78626_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45135_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78642_調整大小.JPG

Canon EOS 7D61123_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45115_調整大小.JPG

Canon EOS 7D69366_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78641_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78644_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45448_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78585_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78588_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78587_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78586_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus64897_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus8506_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus16435_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus62036_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78593_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus7818_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus74866_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus74867_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78594_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78595_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78584_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78590_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78589_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78591_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus64775_調整大小.JPG

Canon EOS 7D66025_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71851_調整大小.JPG

Canon EOS 7D66325_調整大小.JPG

Canon EOS 7D65680_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78598_調整大小.JPG

Canon EOS 7D73618_調整大小.JPG

Canon EOS 7D65832_調整大小.JPG

Canon EOS 7D45297_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78599_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78600_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78596_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78597_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78604_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78602_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78601_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78603_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78609_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78605_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78606_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78607_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78608_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78610_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78622_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78621_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78619_調整大小.JPG

Canon EOS 7D69388_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78618_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78617_調整大小.JPG

Canon EOS 7D49740_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71877_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus62893_調整大小.JPG

Canon EOS 7D65681_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78611_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78612_調整大小.JPG

Canon EOS 7D67010_調整大小.JPG

Canon EOS 7D59916_調整大小.JPG

Canon EOS 7D60661_調整大小.JPG

Canon EOS 7D49634_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus60970_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus61392_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus64610_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus74599.JPG

iPhone 6 Plus74599_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus63323_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus57021_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus57021.JPG

Canon EOS 7D78613_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78627_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78614_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78615_調整大小.JPG

Canon EOS 7D78616_調整大小.JPG

相關文章~

2012/9/16 南寮 放風箏 &彩繪風箏

arrow
arrow
    全站熱搜

    我們這一家 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()