Canon EOS 7D72921_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72914_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72938_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72918_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71857_調整大小.JPG

真的很敬佩在太陽下做農事工作的人們,真是很辛苦辛勞(克難辛苦的工作環境,不對等的收入..種種的辛勞,是我們這樣未曾參與農事的人所難以想像)

偶爾體驗一次~我們是抱著好玩的心態~根本就沒感受到真正的辛勞

生活中的日常是這樣的生活,我一定沒辦法~太痛苦辛苦了!! 

以後如果有插秧的體驗~我還真想試試看

Canon EOS 7D72872_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72868_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72867_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72871_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72866_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72878_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72876_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72874_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72875_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72885_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72886_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72884_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72888_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72887_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72889_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72890_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72931_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72932_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72869_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72870_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72881_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72879_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72882_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72880_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72883_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72892_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72891_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72894_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72893_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72899_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus67119_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72895_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72897_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72896_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72898_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus60937_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus65057_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus8434_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71892_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72903_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72902_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72900_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72901_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus73442_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72422_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus65470_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72904_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72905_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72907_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72908_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72911_調整大小.JPG

Canon EOS 7D39973_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72277_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72192_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72913_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72912_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72914_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72915_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72916_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72936_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72933_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72938_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72940_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71858_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72862_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72290_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72393_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus62758_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72934_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72935_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72937_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72939_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus71771_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72941_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71790_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71874_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71891_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71855_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71856_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72944_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71857_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus72439_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus71968_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71890_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71888_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71889_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71859_調整大小.JPG

Canon EOS 7D71872_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72951_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72918_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72919_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72924_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72925_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72926_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72928_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72929_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72921_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72920_調整大小.JPG

Canon EOS 7D72923_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus73530_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus69917_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus38512_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus71159_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus71629_調整大小.JPG

iPhone 6 Plus73188_調整大小.JPG

arrow
arrow
    全站熱搜

    我們這一家 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()