Canon EOS 7D44839_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44834_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44828_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44905_调整大小.JPG

Canon EOS 7D45301_调整大小.JPG

其實今天風很大,聽說今天熱氣球繫留的活動都取消~~本以為熱氣球光雕噴火秀也可能會取消!很幸運,主辦單位還是很努力的把熱氣球吹立起來!! 

 熱氣球夜間光雕噴火秀,讓民眾感受到不同白天的熱氣球之美!

石門水庫南苑生態公園的場地雖然不及台東鹿野高台那麼遼闊,所以較沒有那麼壯觀,規模當然也就比較小些,不過感覺更能近距離與熱氣球接觸喔~

夜間光雕噴火秀共有三個主題,大約持續20分鐘~熱氣球們排排站搭配著音樂、雷射光影展開浪漫光雕秀

Canon EOS 7D44923_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44922_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44927_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44839_调整大小.JPG

Canon EOS 7D71386_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44847_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44955_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44953_调整大小.JPG

Canon EOS 7D71311_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44913_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44911_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44918_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44845_调整大小.JPG

Canon EOS 7D71380_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44954_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44952_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44930_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus39791_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus9139_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus64795_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus9139_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus39701_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44970_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44968_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44969_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44972_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44958_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44957_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44951_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44848_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44849_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44921_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44920_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44919_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44832_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44826_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44827_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44852_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44961_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44842_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44961_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44962_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44855_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44974_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44960_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44844_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus40696_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus47760_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus30021_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus47818_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44956_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus48002_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus48029_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus1139_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus63829_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44964_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus39665_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus29231_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44963_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus31384_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus63437_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44830_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44843_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44928_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44925_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44858_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44828_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44857_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44966_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44829_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44924_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44831_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44833_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44825_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44929_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44836_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44835_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44824_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44926_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44823_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44834_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44932_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44837_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44838_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44854_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44916_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus38508_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus51438_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus51282_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus39603_调整大小.JPG

iPhone 6 Plus67345_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44967_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44905_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44904_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44906_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44907_调整大小.JPG

Canon EOS 7D44903_调整大小.JPG

Canon EOS 7D45264_调整大小.JPG

Canon EOS 7D45301_调整大小.JPG

Canon EOS 7D45283_调整大小.JPG

Canon EOS 7D45420_调整大小.JPG

Canon EOS 7D45289_调整大小.JPG

    全站熱搜

    我們這一家 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()